In 2050 moeten alle gebouwen aan ZEN (Zeer Energie Neutraal) voldoen.

Dit betekent dat elk gebouw meer energie oplevert dan zelf verbruikt. Dit streven lijkt nog ver weg, maar is heel dichtbij. Daarom biedt meting door IRIS Energiebeheer vele voordelen.

Op dit moment zetten we meting nog in om prestaties van de installaties te bewaken, maar we streven ernaar om de installatie autonoom te laten functioneren. De invloed van de mens wordt steeds minder van belang. Door dit zogenaamde algoritme in te zetten als basis voor het goed en optimaal laten functioneren van installaties leidt dit uiteindelijk tot kleinere installaties. Het principe van ‘overdimensionering’ dat nu nog in het bouwbesluit staat, is dan niet meer van toepassing. Het ‘niet-meer-dan-nodig’-principe is dan een feit. Vanzelfsprekend worden daarmee ook de investeringen de komende jaren lager en het beheer en onderhoud makkelijker en overzichtelijker.

Wonen heeft een groot aandeel in de ecologische voetafdruk in de belasting van de aarde. Door het ontwikkelen, optimaliseren en exploiteren van installatietechnologieën streeft IRIS naar Zeer Energie Neutraal wonen. Daarnaast wil IRIS de gebruiker/bewoner en investeerder/beheerder door middel van goede voorlichting bewust maken en daarmee het gedrag sturen richting een schoner milieu en zeer energie neutraal wonen om zo ook de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen.