De verkleining ecologische voetafdruk

Om de doelstellingen rondom CO2-reductie te behalen, bewijslast te leveren en de woningcorporatie van al het werk hier rondom te ontzorgen, heeft IRIS Energiebeheer zich de volgende missie gesteld:

Wonen heeft een groot aandeel in de ecologische voetafdruk in de belasting van de aarde. Door het ontwikkelen, optimaliseren en exploiteren van installatietechnologie├źn streeft IRIS naar Zeer Energie Neutraal wonen. Daarnaast wil IRIS de gebruiker/bewoner en investeerder/beheerder door middel van goede voorlichting bewust maken en daarmee het gedrag sturen richting een schoner milieu en zeer energie neutraal wonen om zo ook de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen.

Visie

IRIS Energiebeheer is een vooruitstrevende kennispartner voor woningcorporaties, aannemers en projectontwikkelaars aangaande het bouwen van Nul-op-de-meter-woningen en vanaf 1 januari 2021 Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Wij nemen in het hele traject een kartrekkersrol van de ontwerptafel tot het exploitatietraject. IRIS Energiebeheer biedt een toegankelijk platform voor bewoners om hun energiegebruik in te zien. Hierdoor worden zij zich bewust van hun gedrag rondom energieverbruik en kunnen daarnaar naar handelen.

Onze complexe meting maakt sturing op het persoonlijke energieverbruik mogelijk ten einde Zeer Energie Neutrale woningen te realiseren en zo de ecologische voetafdruk te verkleinen. IRIS Energiebeheer is als kwartiermaker op het gebied van CO2-reductie gespitst op het voorlichten en het gedrag bijsturen van bewoners door middel van de dataverzameling. De privacy van de gebruiker blijft te allen tijde volgens de AVG-normering gewaarborgd.

RVO Video over BENG